Den norske veterinærforening

Veterinær - Avdeling Bergen og omland

Bergen og omland

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Vil du jobbe med dyrevelferd og dyrehelse?

I denne stillinga kan du som veterinær bruke dine kunnskapar til å forbetre dyrs levevilkår.

For meir informasjon sjå: www.mattilsynet.no