Den norske veterinærforening

Veterinær - Bergen

Bergen

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 25. april 2019

I denne stillinga kan du som veterinær bruke dine kunnskapar til å forbetre dyrs levevilkår.

Hovuedoppgåvene er å føre tilsyn med kjæledyr og produksjonsdyr.

Kontaktperson: Seksjonssjef Trine Hellan, 22779058/97160948. 

For meir info. klikk her