Den norske veterinærforening

Veterinær/fiskehelsebiolog

Storslett

Tittel: Veterinær/fiskehelsebiolog

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 31. august 2017

Fast stilling med kontorsted Storslett, Mattilsynet, Region Nord.

Vi tilbyr en utfordrende jobb med spennende arbeidsoppgaver i et konstruktivt fagmiljø med gode kolleger.

Vi søker veterinær med norsk autorisasjon eller fiskehelsebiolog.

Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt.

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og formidlingsevne er avgjørende.

Søker må være fortrolig med bruk av IKT-verktøy.

Søker må ha førerkort i klasse B. Kontoret disponerer leasingbil.

Les mer på: https://frantz.no/Mattilsynet.html