Den norske veterinærforening

Veterinær i Førde

Førde

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 15. august 2019

Dei viktigaste oppgåvene er å føre tilsyn med dyrehelse og dyrevelferd og bruke dine fagkunnskapar til å forbetre dyrs levevilkår.

For meir info., sjå: www.mattilsynet.no