Den norske veterinærforening

Veterinær - Nordfjord

Nordfjord

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 10. november 2019

I stillinga kan du som veterinær bruke dine kunnskapar til å forbetre dyrs levevilkår.

Du fører tilsyn etter ei risikovurdering og i kjøttkontrollen er du med å sikre god dyrevelferd og kontroll med slakting.

Kontaktperson: Avdelingssjef Are Natland Bøe, 22777919.

For meir info. www.mattilsynet.no