Den norske veterinærforening

Veterinærdagenes kurs for tillitsvalgte 2020

9. - 11. mars 2020
Clarion Congress Gardermoen
Veterinærdagenes kurs for tillitsvalgte vil 2020 arrangeres på Clarion Congress Gardermoen 9-10 mars

 

Informasjon og påmelding, hold av datoen.

Kurset er nå åpent for alle våre tillitsvalgte, og ikke bare de med arbeidsforhold i staten.

 

Veterinærdagenes kurs for tillitsvalgte 2020

 

 

Målgruppe

Tillitsvalgte i stat og privat sektor, DNV-A.

 

Tid

09.-11. mars 2020

 

Sted

Clarion Hotel, Gardermoen

 

(Utgifter til kurset er dekket av Veterinærforeningen)

 

Kursinnhold/Tema

Gjennomgang av lønnsforhandlinger og statistikk

Omstilling og avtaleverket

Påvirkningsmuligheter og hersketeknikker

Pensjon og nye pensjonsordninger

Helseregistrering i fremtiden, stipendordning for veterinærer.

Videre- og etterutdanning/bindingsklausuler?

Aktuelle saker

 

Målsetting

Tillitsvalgte skal etter dette kurset sitte igjen med forståelse av de nye pensjonsordningene, omstillinger i dagens samfunn og hersketeknikker og hvordan det påvirker oss. Tillitsvalgte skal også kjenne til forberedelse før vårens forhandlinger og oppdatert lønnsstatistikk.

Sist, men ikke minst, hvorfor har vi en fagforening, og hvilken betydning har det for oss?

 

Kursledelse og programutvalg

Marit Forbord, DNV-A

Christian Tengs, DNV-A

 

Foredragsholdere

Torill Moseng, Veterinærforeningens president

Marit Forbord, DNV-As representant i de sentrale forhandlingene

Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef DNV

Fredrik Haugen, Actecan

Kamilla Tragthon, DyreID

Kari Sollien, Leder i Akademikerne

Morten Skaarer, Omstillingstillitsvalgt Akademikerne

Svein Bakke, Karl Lunde. Fadderordningen.

 

 

Reiseregning fylles ut under kurset, eller senest en uke etter kursslutt.

DNV-A Prosjektnummer: 4-742 for statlig tillitsvalgte, 4-743 for tillitsvalgte i privat sektor.

DNV er medlem av Akademisk studieforbund.

 

 

Fullstendig program:

 

 

Tirsdag 09. mars

Tidsangivelse

DNV-A

 

 

 

 

08.00 – 10.00

 

Styremøte DNV-A

10.00 – 10.15

Ankomst og registrering

 

10.15 - 13.00

Den nye pensjonsordningen, hva betyr dette i kroner og øre?

Fredrik Haugen Actecan

 

13.00-14.00

Lunsj

 

14.00-14.30

Akademikerne Stat og lønnsoppgjøret i staten 2020 med oppdatert statistikk fra statlig og privat sektor

-Marit Forbord, Christian Tengs

 

14.45-15.30

Omstilling og avtaleverket: Morten Skaarer

 

15.45- 16.45

Etter- og videreutdanning, stipendordninger og Pyramidion.

Kamilla Tragethon

 

 

Etter- og videreutdanning, Bindingsklausuler. Ny profesjonsansvarsforsikring

Mette Fredriksen, Eli Hendickson

 

17:15 – 18:00

Makt og maktmisbruk i arbeidslivet- Hersketeknikker

 

 

 

 

19:30

Velkomstsamling Flyplassmuseet

 

 

 

Onsdag 10. mars

Tidsangivelse

DNV-A

DNV-P

08:30

Fadderordningen – status og videre arbeid. Svein Bakke, Karl Lunde.

 

09:00-09:45

Spørretime med presidenten

 

10.00-10.30

Ulike pensjonsordninger – nyheter og endringer – Christian Tengs

x

10.30-11.00

Pensjonsreformen – Olav Ulleren

x

11.00-11.15

pause

 

11.15-11.45

Pensjonsreformen – Jan Davidsen

x

11.45-12.15

Hvordan sikre veterinærkompetanse i viktige lederstillinger i samfunnet? – Harald Gjein

x

12.15-12.45

Diskusjon

x

13.00-14.00

Lunsj

 

14.00 -

Fagprogram

 

19.30-20.00

Aperitiff og Festmiddag

 

 

*Med forbehold om endringer i programmet