Den norske veterinærforening

Veterinære vaktordninger

Veterinærvakten er nå den eneste landsomfattende vakten utført av veterinærer som primært skal ivareta kliniske beredskap for dyr. Denne beredskapen skal ivareta alle dyreslag. Veterinærvakten ble 1. januar 2008 overført til KS (Kommunenes sentralforbund) sitt ansvarsområde.

Forvaltningsvakten for beredskap mot bl a smittsomme sjukdommer som ble opprettet av Statens dyrehelsetilsyn ble senere overført til Mattilsynet og omdøpt til Beredskapsvakten. Nå er den redusert til en sentral vakttelefon som ikke lenger er en veterinær beredskap.

Veterinærvakten er nå den eneste landsomfattende vakten utført av veterinærer som primært skal ivareta kliniske beredskap for dyr.

Vakten er nå fordelt på 161,5 ordinære vaktområder som til sammen dekker hele landet. I tillegg finnes det 5 ekstra vaktområder i bynære strøk. Disse fem er lokalisert til Østfold, Vestfold og Grenland, Stavanger/Sandnes-regionene, Bergensregionen og Trondheimsregionen.

De 429 kommunene i Norge er blitt enige om hvilke kommuner som skal administrere både de 161,5 ordinære vaktområdene og de 5 ekstra vaktområdene.

Det er rammeavtalen mellom DNV og KS som inntil videre regulerer Veterinærvakten.

Deltakelse i Veterinærvakten betales i 2012 med en godtgjøring på kr. 83,60 pr. time utenom ordinær arbeidstid mandag til fredag, med kr. 118,35 lørdag-søndag, og kr. 136,60 på hellig- og høytidsdager. Ved utrykning skrives regning til dyreeier.  

Noen steder finnes det også lokale private vakter som drives av en eller flere dyreklinikker.

For å komme til rammeavtalen og veileder for Veterinærvakten