Den norske veterinærforening

Veterinæren og det moderne storfehold

3. november 2015 - 1. april 2017
Denne kursserien tar sikte på å bidra til faglig oppdatering på sentrale emner i storfepraksis, i både melkeku-, ammeku- og fôringsdyrbesetninger.

 

Modul 1: Fruktbarhet, 3. – 4. november 2015, Store Ree utenfor Hamar
Modul 2: Kalve- og ungdyrhelse, 2. – 3. februar 2016 på NMBU, Veterinærhøgskolen, campus Adamstuen
Modul 3: Jurhelse, høst 2016 på NMBU, campus Ås
Modul 4: Klauvhelse, miljø og oppstalling, vår 2017 på NMBU, Veterinærhøgskolen, campus Adamstuen

Hver samling vil foregår over to dager. Deltakere som vil ha studiepoeng, må delta på alle fire samlingene, sende inn obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver samling og ha bestått eksamen.

Modulene kan tas uavhengig av hverandre, eller samlet.

Tid for første samling: 3. – 4. november 2015
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2015
Kursavgift hele kurset:  kr 18.000
Kursavgift for en modul: kr 5.500

For påmelding og mer informasjon klikk her