Den norske veterinærforening

Veterinæren og det moderne storfehold - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer, 10 studiepoeng

1. november 2017 - 4. februar 2019
Hamar og Oslo
Denne kursserien tar sikte på å bidra til faglig oppdatering på sentrale emner i storfepraksis, i både melkeku-, ammeku- og fôringsdyrbesetninger. Basert på erfaringer gjort etter at kurset gikk i 2015/2016 har vi videreutviklet kurset etter kursdeltakernes ønsker og behov.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er veterinærer. 

Innhold

Hver samling vil foregå over to dager. Deltakere som vil ha studiepoeng, må delta på alle fire samlingene, sende inn obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver samling og ha bestått eksamen. 

Modul 1: Fruktbarhet, 1. - 2, november 2017

  • Temaer for samlingen vil bli styringsverktøy, besetningsdata, besetningsrådgivning, fôring og fruktbarhet, sykdommer i kjønnsorganene, behandling, økonomi og fruktbarhet.
  • Program for modul 1

Modul 2: Kalve-, ammeku- og kjøttfehelse, januar/februar 2018

  • Samlingen vil ta for seg besetningsrådgivning, fôring ved oppdrett av kalv, ungdyr og fôringsdyr, sykdommer, diagnostikk, behandling, farmakolog og oppstalling.

Modul 3: Jurhelse, november 2018

  • Temaer for samlingen vil være styringsverktøy, besetningsdata, besetningsrådgivning ulike mastitter, mastittbakterier, diagnostikk, behandling, farmakologi, antibiotikaresistens, profylakse og risikofaktorer for mastitt.

Modul 4: Klauvhelse, miljø og oppstalling, februar 2019

  • Samlingen vil omhandle hus og innredninger for melkeku, ammeku, kalver og ungdyr, klauvsjukdommer, diagnostikk, behandling, profylakse, fôringas innvirkning på klauvhelse og besetningsrådgivning.

 

Læringsmål

Kunnskap og forståelse
Kunnskap om diagnostikk og prøvetaking i felt. Oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling av aktuelle lidelser. Oppdatert kunnskap om ernæring og fôringas betydning for fruktbarhet og sykdommer hos storfe i melk- og kjøttproduksjon. Gode kunnskaper om tilgjengelig dataverktøy og prosedyrer for rådgiving i besetninger.

Ferdigheter
Kunne utføre prøvetaking for diagnostikk (hurtigtest eller lab), foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge aktuelle sykdommer ifølge oppdatert kunnskap. Kunne praktisk rådgiving i besetninger som ønsker tiltak for bedre fruktbarhet eller helse.

Holdninger og etikk
Kurset vil gi deltagerne verktøy som kan bidra til god dyrevelferd gjennom kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og ulike tiltak for forebygging av sykdommer i tillegg til vurdering av aktuell behandling når det er nødvendig.

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Camilla Kielland, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU, Veterinærhøgskolen.

 

Påmeldingsfrist

16-10-2017

Kursavgift

Kursavgift for hele kurset: 18 000
Pris for en modul:  kr 5 500

Maks antall: 30 deltakere.
Vi praktiserer «førstemann til mølla» ved påmelding.

For påmelding trykk her!

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristens utløp belastes med en avgift på kr 2500,-. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart, eller ved manglende frammøte, belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at hele kurset kan gjennomføres.

Kontaktperson SEVU:

Vibeke Edvardsdal
vibeke.edvardsdal@nmbu.no

Kontakt SEVU:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for etter- og videreutdanning

Boks 5003, 1432 Ås
telefon 67 23 03 00
faks 67 23 03 11

e-post sevu@nmbu.no
www.nmbu.no/sevu