Den norske veterinærforening

Veterinærer ansatt som dyrepleiere - nei!

I februarnummeret av det svenske veterinærtidsskriftet ble det trykt en stillingsannonse der et dyresykehus ønsket å ansette ferske veterinærer som dyrepleiere.

Argumentet var at dette ville gi en myk start på arbeidslivet. I samme tidsskriftet gikk den svenske veterinærforeningen ut og sa at de ikke rådet veterinærer til å søke disse stillingene. Dette er Den norske veterinærforeningen også enige i. DNV-S har slengt seg med i debatten ved å ta det samme standpunkt som DNV. Dette blir feil på alle måter. Man kan jo spekulere i det faglige grunnlaget bak dette fra dyresykehuset sin side: ”myk start”. Eller er det bare et lønnsspørsmål?

Det er i hvert fall klar tale fra Veterinærforeningene både i Sverige og Norge rundt dette. Si nei, og si deretter i fra til foreningen hvem det var som utlyste. Jeg viser videre til artikkelen som ble trykket i NVT 8/2015, som er godt skrevet av veterinær Helene Seljenes Dalum.

Jeg har limt inn mine uttalelser fra artikkelen under:

”DNV-S (Den norske veterinærforenings studentforening) tar også dette på alvor, og fraråder veterinærstudentene på det sterkeste å takke ja til slike stillinger. De har tatt opp problemstillingen under velkomstdagene for nye veterinærstudenter ved NMBU, de har publisert informasjon på sin Facebook-side, og temaet har vært oppe til diskusjon flere ganger blant studentene.

- Vi er kjent med at veterinærer blir ansatt med altfor lav lønn på mange klinikker, men vi har ikke per dags dato hørt om noen som formelt sett har blitt tilbudt stilling som dyrepleier, sier lederen i DNV-S, Jo Bruheim. Han fortsetter: - Det er uhørt at man skal gjennomføre et seks års langt profesjonsstudium for å ta seg en jobb i en stilling under sin egen kvalifikasjonsgrad. Man ser ikke tannleger jobbe som tannpleiere, eller jurister jobbe som advokatsekretærer. Veterinærer skal heller ikke jobbe som dyrepleiere. ”

Jeg vil på det sterkeste presisere at dette ikke er vondt ment mot dyrepleierne som yrkesgruppe. Dyrepleiere er i smådyrklinikker en svært viktig brikke i det daglige arbeidet. Det er blandingene av disse to yrkesgruppene som blir feil. Det blir feil for vår egen del og ut mot samfunnet.

Jo Bruheim
Leder, DNV-S