Den norske veterinærforening

Veterinærer og #metoo

05.07.2019
En spørreundersøkelse om seksuell trakassering, gjennomført blant medlemmer i Den norske veterinærforening i 2019, viser at 22 % av de spurte yrkesaktive og pensjonister har vært utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen eller på jobbrelaterte arrangementer i løpet av karrieren. Dette er en litt høyere andel enn blant leger hvor andelen var 16 %.

Veterinærforeningen ønsket å kartlegge omfanget av seksuell trakassering blant medlemmene etter at flere akademikergrupper hadde gjennomført liknende kartlegging. En spørreundersøkelse ble tidligere i år gjennomført i samarbeid med Fafo og resultatene blir nå presentert i Norsk veterinærtidsskrift nummer 5/19.

Veterinær i utadrettet virksomhet mer utsatt
Undersøkelsen viser at unge kvinnelige veterinærer er mest utsatt. Veterinærer som har mye kontakt med dyreeier i forbindelse med tilsyn eller kontroll på slakteri, er særlig utsatt for seksuell trakassering. Derfor bør man være ekstra oppmerksom på sårbarheten til veterinærer i disse utadrettede jobbene.

Studenter
Blant studentene svarer 13 % at de har vært utsatt for seksuell trakassering i studiesammenheng eller i veterinærrelatert jobb. Blant studenter som studerer i utlandet er andelen høyere (18 %) enn blant studenter i Norge (7 %). I hele seks av ti tilfeller var det underviser som trakasserte.

Undersøkelsen har vist at det i liten grad skjer seksuell trakassering i forbindelse med Veterinærforeningens arrangementer.

Veterinærforeningen har nulltoleranse for trakassering og utilbørlig opptreden. Vi ber alle våre medlemmer om å sette seg inn i retningslinjene og varslingsrutinene som ble vedtatt på representantskapsmøtet i november 2018. Retningslinjene kan leses her.
Videre oppfordrer vi alle veterinære arbeidsgivere om å ta disse resultatene på alvor og å etablere gode rutiner for å håndtere slike hendelser.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.