Den norske veterinærforening

Veterinærer produksjonsdyr og hest i vaktdistrikt Bergen sør

Bergen

Tittel: Veterinærer

Stillingstype: Vikariat

Vaktdistriktet Bergen Sør søker veterinærer til stordyrvakten.

Vaktdistriktet består fra 2020 av kommunene Bergen, Askøy, Øygarden og del av Bjørnafjorden (Os) kommuner, samt at det er samarbeid med Bergen Nord (Osterøy) om natten deler av året. Vakten i området er 2 -4 delt.

Vaktdistriktet ligger rundt Bergen by som har mye å by på av kultur og andre fritidsaktiviteter, samt at både byen og området har gode friluftsmuligheter.

Vi søker 1-2 veterinærer i vikariat til stordyrvakten – produksjonsdyr og hest - med tiltredelse snarest mulig. Vikariatet er minimum 1 år, og det kan bli overgang til fast, tilsvarende vaktstilling ut kontraktsperioden.

Bergen sør vaktdistrikt har husdyrhold med storfe, småfe og hester, og det er til dels sesongbaserte arbeidsoppgaver med spesielt travel lamming. Inseminering storfe har sesong om vinteren. Det er stor mulighet til å påvirke og planlegge egen arbeidsdag, og det er godt kollegialt samhold i samarbeidsgruppe i området. God faglig støtte kan forventes. I tillegg til statlig tilskudd til vakten, kan vi kan tilby et kommunalt tilskudd til arbeidet på dagtid.

 

Krav til veterinæren(e):

  • Ferdig utdannet veterinær med norsk autorisasjon – nyutdannede oppfordres til å søke
  • Fortrinnsvis ha eget utstyr, men noe kan eventuelt lånes. 
  • Må ha eget foretak, førerkort og egen bil. 
  • Dersom veterinæren mangler insemineringskurs, må dette tas ved første anledning. 
  • Veterinæren må beherske norsk og bosette seg i en av kommunene i vaktdistriktet. 


Kontaktpersoner: Veterinær Per Inge Wetteland, tlf. 95242710, e-post: piwett@online.no

Landbrukssjef i Bergen kommune, Helene Dahl, tlf. 40415547, e-post: helene.dahl3@bergen.kommune.no