Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen advarer mot import av hunder fra Sør- og Øst-Europa

28.05.2013
Den norske veterinærforening (DNV) advarer mot import av hunder fra Sør- og Øst-Europa på grunn av faren for smittsomme sykdommer som hundegalskap og dvergbendelorm.

Samtidig oppfordrer foreningen folk til å la være å ta med egne hunder og katter på ferie til disse områdene.

- I mange land i Sør- og Øst-Europa finnes det sykdommer hos hund og katt som kan overføres til mennesker og gi alvorlig dødelig sykdom som rabies og dvergbendelorm, sier fagsjef Ellef Blakstad i DNV. Foreningen er opptatt av å bevisstgjøre dyreeiere på dette og de nærmere 3 000 medlemmene i foreningen blir hele tiden oppdatert om utviklingen.

Revens dvergbendelorm og andre alvorlige sykdommer vil, om de kommer til Norge, få omfattende konsekvenser for mennesker, hunder og andre dyr her i landet. Revens dvergbendelorm har aldri forekommet i Norge. Denne sykdommen er nå påvist i Sverige.

Oppfordringen til katte- og hundeiere som vurderer å ta med seg dyret sitt utenlands i sommer er klar: La dyret ditt være hjemme. Da begrenser du faren for uønsket sykdom.

Dersom du velger å ta med dyret ditt utenlands, er det viktig å søke råd hos veterinæren om hvilke sykdommer som finnes dit du reiser og hvordan du best kan forebygge sykdom både hos deg og dyret under oppholdet og etter at du er kommet hjem igjen.

Veterinærforeningen krever nå at myndighetene setter inn nødvendige ressurser for å hindre all ulovlig innførsel av hunder. Samtidig må det vurderes hvilke innstramninger i eksisterende regelverk som er mulig å gjennomføre for å hindre innførsel av alvorlige sykdommer til landet.

Veterinærforeningen mener det er bedre at de i Norge som ønsker å hjelpe eierløse dyr adopterer norske hunder og katter i stedet for å importere dyr fra utlandet.


Fakta om Den norske veterinærforening:
Den norske veterinærforening er en interesseorganisasjon for veterinærer i privat og offentlig sektor. Foreningen arbeider for en hygienisk og etisk matvareproduksjon, dyrenes helse og velferd og er hovedaktør på veterinærfaglig etterutdanning. Foreningen ble etablert i 1888 og forhandler lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.

Kontaktpersoner:

Ellef Blakstad, fagsjef i Den norske veterinærforening, mobil 922 80 315
Steinar Tessem, informasjonssjef i Den norske veterinærforening, mobil 400 42 614

Vedlegg:
Advarer mot import av kjæledyr
Kilde: Norsk veterinærtidsskrift nr. 3/13, utgitt 19. april 2013

 Artikkel fra Norsk veterinærtidsskrift.pdf

Link til rabiesoversikt: http://www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Surveillance.aspx
Rabies Information System of the WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.