Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen er glad for KrFs ønske om storsatsing på veterinærdekning

07.11.2018
Den norske veterinærforening mener det er helt avgjørende at det satses på at stimuleringstilskudd til veterinærdekning økes slik KrF foreslår i sitt alternative budsjett. Tilgang på veterinær er en forutsetning for dyrehold og viktig for å opprettholde god dyre- og folkehelse over hele landet.

Steinar Reiten (KrF) forteller til Nationen 7. november 2018 at de ønsker å øke stimuleringstilskuddet med 45 millioner, til sammen 60 millioner NOK.

-  Dette er gode nyheter! Veterinær tilstedeværelse og beredskap er en grunnleggende forutsetning for trygt, sikker og dyrevennlig dyrehold i hele landet – og en forutsetning for trygg mat og god folkehelse. Vi håper at KrF får gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.