Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen i forhandlingsinnspurt i staten

28.04.2018
Innspurten i årets lønnsoppgjør i staten er i gang, og Veterinærforeningen krever solid reallønnsvekst og en forenkling av lønnssystemet i staten.

 

 

 

Ønsker et forenklet lønns- og forhandlingssystem

Fristen for enighet i hovedoppgjøret i staten er midnatt, natt til 1. mai. Akademikerne ønsker overordnet at stillingskoder, lønnsplaner med normeringer og lønnsrammer utgår som sentralt fastsatte elementer. Staten er enige i at lønns- og forhandlingssystemet må forenkles, og ønsker blant annet lønnstabeller og lønnstrinn fjernet. Staten foreslår også å redusere antall lønnsrammer fra dagens 39 lønnsrammer til èn lønnsramme.

-          I dag er det slik at du nesten må være ekspert for å forstå lønnssystemet i staten. Slik kan vi ikke ha det, sier leder for forhandlingsutvalget for ansatte veterinærer, Helene Seljenes Dalum.

Veterinærforeningen jobber for universitet- og høgskolesektoren

I Universitets- og høgskolesektoren er det i dagens tariffavtaler en del stillingskoder som er innplassert i lønnsrammer med automatiske lønnsopprykk. Hvis utfallet av årets forhandlinger er at vi står igjen med to tariffavtaler, er det viktig for Veterinærforeningen å sørge for at stipendiater og andre i slike stillingskoder bør prioriteres spesielt i vår avtale.

 

Lønnsmassen til de uorganiserte må håndteres annerledes

Akademikerne fastholder sitt krav om en annen fordeling av de uorganisertes lønnsmasse, da vi har sett svært urimelige konsekvenser av at lønnsmassen for uorganiserte tillegges kun en tariffavtale. Veterinærforeningen påpeker at det lønner seg å være organisert dersom du arbeider i staten.

-          Det må gjøres en del endringer tariffsystemet i årets forhandlinger for å nå vårt mål. Det er imidlertid gledelig å se at staten deler Akademikernes syn på at lønns- og forhandlingssystemet må forenkles betydelig. For at arbeidsgiverne skal kunne bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel, er det viktig at de også har handlingsrom til å gi lønn basert på individuelle vurderinger, avslutter Dalum.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.