Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen i høring i Næringskomiteen på Stortinget

28.03.2019
President Torill Moseng og visepresident Bjørnar W. Jakobsen la i dag frem Veterinærforeningens innspill til høring om representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.
Veterinærforeningen mener at:
  1. Veterinærinstituttet må tilføres nok budsjettmidler til å gjennomføre nødvendig omorganisering og forsvarlig flytting til Ås. 
  2. Det må i tillegg tilføres midler til opprettholdelse, styrking og modernisering av Veterinærinstituttets regionale organisering. 
  3. Vi forutsetter at det offentlige bidrar med ekstra budsjettmidler til både faglig oppdatering, etterutdanning og til sikring og oppgradering av landsdekkende veterinær vaktberedskap.

Du kan lese hele høringsnotatet her

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.