Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen og SVF fikk stoppet reklame

30.01.2019
Veterinærforeningen og Smådyrpraktiserende veterinærers forening sendte et brev til legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK) angående bruk av brachycephal hund i reklame for Voltarol. GSK har nå stoppet bruken av reklamen i Norge

I brevet tok vi opp problematikken rundt de brachycephales helseproblemer og at man ikke bør bruke slike dyr i reklame. Videre ytret vi vår bekymring rundt bruken av hund for å vise forbedret bevegelighet ved bruk preparat som er tiltenkt mennesker og ikke dyr.

Det første svaret vi mottok, og som ble publisert på Klinisk Smådyrforum, tok bare for seg at hundens velvære var ivaretatt under innspillingen av reklamefilmen. Likevel resulterte vår henvendelse i at de stoppet kampanjen i Norge, noe vi er veldig fornøyde med. Det viser at det hjelper å si fra!

Vi tok på ny kontakt med GSK for å presisere at vår bekymring ikke var rettet mot hundens velferd under innspillingen, men bruken av denne hunderasen i reklamefilm. Veterinærforeningen forklarte på ny at slike hunder er avlet frem for et utseende som går på bekostning av god dyrevelferd og at vårt mål er å spre kunnskap og bevissthet rundt dette slik at etterspørselen synker. På denne måten kan man drive avlen i en mer etisk retning. 

Etter denne andre e-posten ble Veterinærforeningen oppringt av representant fra GSK Norge. De kunne fortelle at de hadde forstått problematikken og at de har tatt det opp på høyere hold, noe som har resultert i at GSK vil prøve å unngå å bruke kortsnutede hunder i eventuelt fremtidig reklamemateriale.

Så gratulerer alle medlemmer som, sammen med Veterinærforeningen har sendt e-post til GSK. Vi har sammen fått til en endring!

1 Kommentar

Benedicte Elizabeth Rørholt

Så bra! Det er veldig viktig å få tilbsakemelding på at henvendelser om bruk av uøskede hunderaser nytter!

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.