Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen vil begrense villsvinbestanden

04.07.2018
Veterinærforeningen støtter krav om politisk handlekraft for å begrense utbredelsen av villsvin i Norge.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har nettopp publisert en risikovurdering som anslår en kraftig økning av antall villsvin i Norge i et 15-års perspektiv.

En slik ukontrollert økning kan få stor betydning for dyrehelsen i Norge, da villsvin kan overføre alvorlige sykdommer til norsk svinehold.

Norsvin har, sammen med Bondelaget og Animalia, fått laget en rapport som ser på noen av de samfunnsmessige problemene med en økt villsvinpopulasjon i Norge.

I rapporten foreslås det konkrete tiltak for å begrense videre spredning og det krever politisk vilje og handlekraft for å gjennomføre disse. Norsvin forventer derfor at Landbruks- og matdepartementet tar tak i denne problemstillingen raskt.

Veterinærforeningen støtter Norsvins initiativ og oppfordrer norske myndigheter til å samarbeide med svenske myndigheter for å samordne tiltak for å begrense utbredelsen av villsvin.

Kontakt i Den norske veterinærforening:

Torill Moseng, president, mobil 930 93 064, e-post: tm@vetnett.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.