Den norske veterinærforening mener:

  • Norsk lov forutsetter at alt salg av legemidler til dyr i utgangspunktet skal skje fra apotek. Veterinærer har anledning til å levere ut mindre mengder medisiner til dyreeier for oppfølgende behandling inntil medisiner kan skaffes fra apotek. All medisinbruk journalføres.
  • Veterinæren iverksetter behandling av dyr eller utsteder resept bare etter å ha undersøkt dyret selv eller på annen måte ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om dyret.
  • Utleverte medisiner skal merkes og rapporteres i henhold til gjeldende regelverk.
  • Veterinærene skal gjennom sin forskrivningspraksis medvirke til et etisk og miljømessig godt dyrehold som ivaretar hensynet til god dyre- og folkehelse.
  • Ved forebyggende behandling (f.eks. parasittbehandling) bør det ligge en plan til grunn for behandlingen.
Bakgrunn

Veterinærer blir jevnlig kontaktet av dyreeiere som ønsker å få reseptpliktige midler til dyr, også i tilfeller der veterinæren ikke har nok kjennskap til dyrets nåværende tilstand. Dette kan føre til feilbehandling og unødig bruk av legemidler.

Last ned PDF her (48KB)

Revidert, august 2019