Den norske veterinærforening

Veterinærtitler

Veterinærforeningen ønsker på generelt grunnlag at veterinærer skal synliggjøre sin egen profesjon i sitt virke. Det er derfor ønskelig at alle veterinærer bruker "veterinær" i sin tittel der det passer.

 

For statlige veterinærer kan man etter akademikeravtalen nå bruke arbeidstittel ved siden av stillingsbeskrivelse. Er man seniorrådgiver kan man skrive "Seniorrådgiver, veterinær". Man kan også skrive "Seniorveterinær". Det er uansett greit å avklare dette med lokale tillitsvalgte som avklarer bruken med ledelsen.

Ta detet gjerne inn i underskrift på epost/beskrivelse på Linkedin etc.

 

I privat sektor er det ingen felles standard, men Sentralstyret i DNV har etter godkjenning i SVF, DNV-A og DNV-N vedtatt dette:

 

Sentralstyret vedtok i 2017 at følgende veterinærtitler er anbefalt brukt:

·         Sjefveterinær (Ansvar for en klinikk, avdeling og/eller ansvar for andre veterinærer),

·         Overveterinær (Spesialister og diplomater i smådyrsektor. Relevant phD, spesialistutdannelse eller    tilsvarende i andre sektorer. Ellers som Fagveterinær)

·         Fagveterinær (Øyelysere, ulike certificates. Faglig ansvarlig for et område – bred kompetanse og lang erfaring innen dette fagområdet.)

·         Seniorveterinær (jobbet mer enn 8 år innen fagområdet (f. eks smådyr)

·         Veterinær.

 

Listen er ikke uttømmende eller begrensende, men setter en norm for hva Veterinærforeningen synes er greit. Man kan selvsagt fylle ut titlene med "Øyelyser, Diplomat etc. der det er relevant.

Det kan sikker være greit å ta inn dette i lokale særavtaler slik at man er omforent om dette.  

 

Har dere spørsmål, kontakt sekretariatet.