Bruk veterinærtittelen:

  • på arbeidsstedets nettsider
  • i din e-postsignatur
  • din profil på LinkedIn og andre sosiale medier
  • når du uttaler deg i media
Statlig sektor

Etter akademikeravtalen kan veterinærer ansatt i staten, bruke tittelen «veterinær» ved siden stillingsbeskrivelse. For eksempel: «Seniorrådgiver, veterinær» eller «Seniorveterinær». Avklar med din lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen og arbeidsgiver hvilken tittel som er greit å bruke.

Privat sektor

I privat sektor er det ingen felles standard, men Sentralstyret i Veterinærforeningen har etter godkjenning i SVF, DNV-A og DNV-N vedtatt følgende:

Sentralstyret anbefaler følgende veterinærtitler:

  • Sjefveterinær (Ansvar for en klinikk, avdeling og/eller ansvar for andre veterinærer),
  • Overveterinær (Spesialister og diplomater i smådyrsektor, relevant phD, spesialistutdannelse eller tilsvarende i andre sektorer. Ellers som Fagveterinær)
  • Fagveterinær (Øyelysere, ulike certificates. Faglig ansvarlig for et område, bred kompetanse og lang erfaring innen dette fagområdet.)
  • Seniorveterinær (jobbet mer enn 8 år innen fagområdet (f. eks smådyr)
  • Veterinær

Listen er ikke uttømmende eller begrensende, men setter en norm for hva Veterinærforeningen mener kan brukes. Titlene kan utfylles med "Øyelyser, Diplomat etc. der det er relevant.

Har du spørsmål, kontakt sekretariatet.