Den norske veterinærforening

Vi søker STOLT veterinær til våre kyllingbønder i Rogaland

Jæren

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Den Stolte Hane ønsker å styrke vår avdeling for levende dyr på Jæren og søker derfor etter en engasjert, initiativrik og praktisk rettet veterinær med gode kommunikasjonsevner og interesse for dyrevelferd, drift og fjørfehelse.

Veterinæren blir en del at et team bestående av andre veterinærer og produsentrådgivere og vil også jobbe tverrfaglig i hele verdikjeden. Den Stolte Hane har leveringsavtale med 84 kyllingprodusenter.


Ansvarsområder:

 • Inngå helseovervåkingsavtale og gjennomføre pålagte helseovervåkings besøk hos Den Stolte Hane sine kyllingprodusenter. 
 • Foreta besetningsutredninger, feltdiagnostikk og systematisk oppfølging av sykdomsproblemer samt dyrevelferdsmessige utfordringer i fjørfebesetninger. 
 • Skape verdier og bygge kompetanse gjennom å analysere produksjonsdata og benytte disse til rådgiving på drift og miljø i kyllinghuset 
 • Faglig rådgivning knyttet til kvalitet på råvare og dyrevelferd for slakteri og foredling. 
 • Bistå eller lede prosjekter relatert til dyrevelferd og dyrehelse 
 • Faglig bidrag på produsentmøter 
 • Sikre godt samarbeid med rugeri og fôrfirmaer 


Vi kan tilby:

 • En interessant og selvstendig jobb med spennende faglige utfordringer 
 • Fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag 
 • Gode muligheter til faglig utvikling 
 • Erfaringsutveksling/hospitering hos søsterselskap i konsernet (Danmark, Sverige, Irland og Finland) 
 • Konkurransedyktige betingelser 

Les hele annonsen og søk her

Den Stolte Hane har et av Norges mest moderne videreforedlingsanlegg for kylling, og er lokalisert i Kviamarka i Hå kommune på Jæren. Selskapet er en ledende leverandør av merkevarer og private label produkter innen hvitt kjøtt og egg, og har egen og uavhengig verdikjede fra produsent til forbruker.

I Den Stolte Hane tror vi at trivsel og engasjement henger sammen, og vi etterlever våre verdier: Åpen, Utfordre og Handlekraft. Du kommer inn i en fleksibel, fremoverlent og fremtidsrettet organisasjon, preget av takhøyde, optimisme, pågangsmot og STOLTE medarbeidere.

Vi ser frem til å jobbe sammen med deg!