Den norske veterinærforening

Viktig informasjon til alle hestepraktiserende veterinærer

07.03.2019
Det har den siste uken blitt registrert flere mistanker og to bekreftede tilfeller av den nevrologiske formen av EHV-1 infeksjon hos hest flere steder i landet. På bakgrunn av dette har Mattilsynet valgt å pålegge restriksjoner ved staller der det er mistanke eller påvisning av sykdommen til tross for at dette er en C-sykdom. Mattilsynet henstiller derfor til umiddelbart varsel om mistanke eller påvisning av den nevrologiske formen av EHV-1 hos hest.

Ved mistanke om sykdom på hest skal praktiserende veterinær tilkalles. Praktiserende veterinær vil avgjøre om det er mistanke om den nevrologiske formen av herpesvirusinfeksjon. Mistanken utløses ved kliniske symptomer på infeksjon i nervesystemet eller symptomer på infeksjon i luftveier samtidig med kjent direkte eller indirekte kontakt med hest smittet med den nevrologiske formen av herpesvirusinfeksjon. Ved mistanke plikter praktiserende veterinær å varsle Mattilsynet.

Mattilsynet vil pålegge restriksjoner ved mistanke eller påvisning av herpesvirusinfeksjon i stallen:

  • Ingen hester får forlate stallen og ingen nye hester får tas inn i stallen
  • Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallen
  • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallen.

Restriksjonene oppheves når negativt prøvesvar foreligger. Ved positivt prøvesvar vil restriksjonene oppheves 4 uker etter siste kliniske symptom er observert.

Du finner mer informasjon på Mattilsynets nettsider her

Vi anbefaler også å lese:

Temaside om EHV-1 (Mattilsynet)

På Veterinærinstituttets hjemmesider finner du mer informasjon om sykdommen og anvisning for prøvetaking

Herpesvirusinfeksjon hos hest (Veterinærinstituttet)

 

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.