Den norske veterinærforening

Vil du jobbe med akvakultur?

Tromsø

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Vikariat

Søknadsfrist: 31. mai 2018
Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no
Mattilsynets Avdeling Troms og Svalbard dekker kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy, og Tromsø, samt øygruppen Svalbard. Kontoret ditt vil være i Tromsø eller på Finnsnes, men du vil også ha tett samarbeid med kolleger på andre kontorsteder. Skype og video er viktige verktøy du bruker i denne dialogen. Du vil være en del av et team med faglig dyktige kolleger i avdelingen, og vi forventer at du bidrar til god samhandling og positiv utvikling av teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsoppgavene dine vil være innen fiskehelse og -velferd. Det betyr at du skal planlegge, gjennomføre og følge opp inspeksjoner rettet mot havbruksnæringen i hele avdelingen. Du benytter leasingbil når du er på tilsyn.
 • Du vil ha tett faglig samarbeid med kolleger i andre avdelinger.
 • Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Det innebærer at du må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som for eksempel sykdomsutbrudd i samarbeid med andre i Mattilsynet, og samarbeidspartnere som politi, sivilforsvar og kommunehelsetjeneste.
 • Du kan få andre arbeidsoppgaver ut fra Mattilsynets behov og prioriteringer.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog
 • Vi ønsker at du har relevant arbeidserfaring innen fiskehelse og -velferd.
 • Du må ha førerkort for bil klasse B
 • Du må beherske og kunne sette deg inn i ulike IKT-verktøy
 • Du må kunne fremlegge helseattest på forespørsel

Personlige egenskaper

 • Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også samhandle godt i team
 • Du har evne til å lytte og søke gode løsninger

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i stillingskode 1498 førsteinspektør med lønn på kr 500.000 - 620.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1499 seniorinspektør og høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om "Inkluderende arbeidsliv". Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.
 • Vennligst oppgi referanser.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes