Den norske veterinærforening

Vil du jobbe med akvakultur i Nord-Norge?

Tittel: Veterinær/fiskehelsebiolog

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 22. oktober 2017

Mattilsynet Region Nord har ledig 1 fast stilling ved avd. Troms og Svalbard samt 2 faste stillinger ved avd. Midtre Hålogaland.

Vi søker primært etter veterinær eller fiskehelsebiolog med norsk autorasjon. Annen utdanning på masternivå innen akvakultur kan også være relevant bakgrunn.

>> Søk innen 22. oktober http://frantz.no/Mattilsynet_okt.html