Den norske veterinærforening

Vil du jobbe med dyrehelse og dyrevelferd?

Bodø

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 27. mai 2018
Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no
Mattilsynets Avdeling Salten dekker kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy. Kontoret ditt vil være i Bodø, men du vil også ha tett samarbeid med kolleger på andre kontorsteder. Skype er viktige verktøy du bruker i denne dialogen. Du vil være en del av et team med faglig dyktige kolleger i avdelingen, og vi forventer at du bidrar til god samhandling og positiv utvikling av teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha dine hovedarbeidsoppgaver innen dyrehelse og dyrevelferd. Det betyr at du skal planlegge, gjennomføre og følge opp inspeksjoner rettet mot produksjonsdyr og kjæledyr i hele avdelingen. Noen ganger vil det også være behov for å gjennomføre inspeksjoner eller andre arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger.
 • Du benytter leasingbil ved utførelse av arbeidsoppgaver i distriktet.
 • Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Det innebærer at du må være forberedt på å møte og håndtere uønskede hendelser som for eksempel sykdomsutbrudd i samarbeid med andre medarbeidere i Mattilsynet.
 • Du må være forberedt på andre arbeidsoppgaver ut fra endrede prioriteringer.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som veterinær
 • Vi ønsker at du har relevant arbeidserfaring, men ser gjerne at også du som er nyutdannet søker.
 • Du må ha førerkort for bil klasse B
 • Du må beherske og kunne sette deg inn i ulike IKT-verktøy
 • Du må kunne fremlegge helseattest på forespørsel

Personlige egenskaper

 • Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også samhandle godt i team
 • Du har evne til å lytte og søke gode løsninger
 • Du er motivert til å gjennomføre tilsyn hos dyreeiere i Salten

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i stillingskode 1498 førsteinspektør med lønn på kr 480.000 - 590.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1499 seniorinspektør og høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om "Inkluderende arbeidsliv". Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.
 • Vennligst oppgi referanser.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes