Den norske veterinærforening

Vil ha regelmessige forskriftsfestede veiledningsbesøk for å bedre dyrevelferd

21.06.2019
Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist på NRK Brennpunkt onsdag 19. juni, viser uakseptable forhold hos svineprodusenter. Slike holdninger og behandling av dyr er uakseptabelt og Veterinærforeningen mener at mer systematisk og regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær, vil bidra til å bedre dyrevelferden.

Slike brudd på regelverket kan ikke aksepteres og må slås ned på. Filmen viser at de tiltakene som husdyrnæringen har satt i gang i 2017 for å bedre dyrevelferden i svineproduksjonen, er helt nødvendige og må fortsette og forsterkes. Veterinærforeningen mener Mattilsynets tilsynsaktivitet bør styrkes og reaksjonsmønsteret skjerpes dersom man skal få bukt med problemene.

Norske veterinærer jobber allerede sammen med bønder over hele landet for å forebygge slike tilfeller som vist i dokumentaren. Veterinærforeningen mener forskriftsfestede veiledningsbesøk fra veterinær, høyere besøksfrekvens og bedre veterinære vaktordninger ute i kommunene, er avgjørende tiltak for å forbedre dyrevelferden i norsk landbruk.

Regelmessige forskriftsfestede veiledningsbesøk er det beste enkelttiltaket for å forebygge dyretragedier, bedre dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Pålegg om regelmessige veterinærbesøk finnes allerede i akvakulturdriftsforskriften og Veterinærforeningen mener dette må innføres for alle husdyrbesetninger.

I besetninger som allerede har rutinemessige besøk av praktiserende veterinær vil veiledningstiltakene naturlig utføres samtidig med andre oppdrag i besetningen, for andre vil veiledningsbesøkene bli en del av en ønskelig forbedring av driften.

Dyrevelferd er en innsatsfaktor i alt dyrehold og har selvfølgelig også en kostnad. Denne kostnaden må synliggjøres i den prisen bonden får for produktene sine.

Veterinærforeningen mener at regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær er en riktig og nødvendig vei å gå for bedre dyrevelferd. Dette krever økte ressurser. I tillegg til å styrke Mattilsynets tilsynsvirksomhet, mener Veterinærforeningen det er helt nødvendig å sikre fullfinansiering av de planlagte 20 nye studieplassene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås.  Flere distrikter sliter allerede med å innfri den lovpålagte veterinærvaktberedskapen.  Vi må utdanne nok nye veterinærer for å sikre veterinærtilgang i hele landet slik at vi får bedre dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet i Norge.

Fakta har kommet på bordet, det må handles nå!

 

Kontakt i Den norske veterinærforening:
Torill Moseng, president, mobil 930 93 064, e-post: tm@vetnett.no 

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.