Den norske veterinærforening

Vitenskapshistorisk seminar, med omvisning på nye campus Ås

12.10.2017
Norsk Veterinærhistorisk Selskap, i samarbeid med Vitenparken og Vitenparkens Venner, arrangerer vitenskapshistorisk seminar torsdag 19. oktober, kl. 19:00. Sted: Vitenparken, Ås.

Tema: Dyrehelse og smitteberedskap før og nå. Hva har vi lært av tidligere erfaringer, og hvilke utfordringer står vi overfor i dag.

Det vil bli vist to fagfilmer fra 60-tallet:
1. På vakt mot smitte.
2. Innvortes snyltere på småfe


Kommentarer og innlegg ved Per Harald Grue, Eivind Liven, Harald Fjøsne, Synnøve Vatn (Animalia) og Karen Johanne Baalsrud (Mattilsynet). Etter kaffepause blir det en panelsamtale med diskusjon og spørsmål.  Slutt kl 21.15.

Detaljert program er vedlagt. 

I forkant av seminaret blir det arrangert en omvisning for medlemmene i NVHS på det nye Campus Ås. Interesserte deltakere møter opp ved Vitensenteret senest kl 16.45, deretter går vi samlet til det nye bygget for Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet (omvisningen starter kl 17.00). Det er stor parkeringsplass sør for rundkjøringen ved Meierimuseet, se vedlagt kart (parkeringsplassen er der pila starter). Vi har en avtale om at deltakere på seminaret kan parkere gratis her etter kl 16:00.

Gratis adgang og ingen påmelding til arrangementene.

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til dette interessante fagseminaret.


 Program vitenskapshistorisk seminar 19. oktober.pdf

 Kart Ås.pdf


For styret i NVHS, Børge Baustad
Børge Baustad
Havnabakken 9
0874  OSLO

Tlf: 22 18 06 25

E-post: borge.baustad@vikenfiber.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.