Bjørg Siri Svendsen (leder), 905 05 815
Ole-Herman Tronerud (nestleder), 414 59 845

Medlemmer:
Cecilie Skjengen, 928 95 892 
Sigurd Bjørtvedt, 951 88 939
Espen Fjeldbu, 915 19 052

Mari Lyngholt (1. vara), 908 60 853
Sigrid Engeland (2. vara), 958 23 868
Renate Sjølie (3. vara), 905 92 604