Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 4/24 på nett og papir 
I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Portrett av årets veterinær: Caroline Holtet
  • Utbrudd av storfetuberkulose er kartlagt
  • Blåtunge på fremmarsj i Europa
  • Fulgeinfluensa påvist hos kyr i USA