Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 5/20  på nett og papir fra 3. juli

 

Pandemien
Veterinær Line Vold har en sentral rolle i håndteringen av covid-19.

Moderne krav til smittevern
Utviklingen av smittevernkonseptet for de nye veterinærbyggene på Ås er omtalt i egen artikkel. 

Tannregulering hos hund
To metoder for regulering av hjørnetenner hos hund gjennomgås i fagartikkel.