Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 6/21 på nett og papir fra 27. august
I denne utgaven kan du blant annet lese om:

 

  • Historien om hvordan to immunorganer ble oppdaget hos laksefisk
  • Hva gjør oss kompetente?
  • Portrett: Veterinæren, embetsmannen og mennesket - Gudbrand Bakken