Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 4/20  på nett og papir fra 22. mai

 

  • Line Vold: FHIs stemme utad
  • Kampen mot prionsykdommene er et maratonløp
  • Portrettet: Møt veterinær og fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Rasmussen
  • Trenger vi fagforeningen i krisetider?