Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 4/21 på nett og papir fra 21. mai
I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Digital tilbakeholdelseslapp for veterinærer, bønder og slakterier
  • Om debatten rundt uetisk avl av rasehunder
  • Hvordan påvirker pandemien matsystemet?
  • Bokanmeldelse av «DYREHELSA I NORGE – Veterinærvesenets historie»