Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 6/22 på nett og papir fra 26. sugust
I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Hoderisting hos hest
  • Lungeorm hos katt
  • Mykobakteriose hos fisk
  • Debatt om veterinærdekning