Les Norsk veterinærtidsskrift nr. 5/23 på nett og papir 
I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Bruk av forsøksdyr i Norge

  • Spesialistjournal om fransk hjerteorm

  • Intervju med avtroppende generalsekretær Marie Modal

  • En morsom veterinærhistorie i en kjent Donald Duck-klassiker