E-post:
dnv@vetnett.no

Besøksadresse:
Keysers gate 5
0165 Oslo

Sentralbord
+47 22 99 46 00
Kl. 09.00 - 15.45
(15. mai–14. september: kl. 09.00 - 15.00)

Postadresse:
Postboks 6781 St. Olavs plass
0130 Oslo

Organisasjonsnr.:
966 25 1808

For betaling fra utlandet:
IBAN: NO46 8601 5602 327
Swift: DABANO22