Den norske veterinærforening
adressefelt

20. september 2018

Hvem er spesialist?

Veterinærforeningen har den siste tiden mottatt henvendelser om uberettiget bruk av spesialistbegrepet i annonsering av veterinærtjenester. Vi vil minne om at tittelen «spesialist» er beskyttet med hjemmel i dyrehelsepersonellovens §§ 8 og 16.

NVH

19. september 2018

Hva skjer på Adamstuen etter 2020?

Pensjonistforeningene ved Mattilsynet, Veterinærhøgskolen ved NMBU og Veterinærforeningen samt Norsk Veterinærhistorisk Selskap inviterer til åpent møte i fellesauditoriet på Adamstuen tirsdag den 9. oktober 2018.

IMG_1520

17. september 2018

Norske veterinærer fortsatt best i klassen

NORM-VET-rapporten for 2017 legges i dag frem for offentligheten. Den viser at Regjeringens mål om reduksjon av antibiotikaforbruket til matprodusenende landdyr har gitt en reduksjon på 10% i perioden 2013-2017.