Den norske veterinærforening
hand-944306_1920

14. desember 2018

Hva skal man gjøre om man hører om trakassering?

Veterinærforeningen har publisert retningslinjer og varslingsrutiner for å hjelpe medlemmer, tillitsvalgte og personer som opptrer på vegene av Veterinærforeningen, til å handle riktig etter angitte rutiner dersom trakassering og annen utilbørlig opptreden finner sted.

keyboard-2923535_1920

12. desember 2018

Protokoll fra representantskapsmøtet 2018 er publisert

Vi oppfordrer alle medlemmer om å oppdatere seg på hva som ble besluttet på representantskapsmøtet 2018 og hvem som ble valgt inn i hvilke verv.

reptile-2042906_1920

10. desember 2018

Fagdag/årsmøte i Møre og Romsdal Veterinærforening 2018

Møre og Romsdal veterinærforening inviterer til fagdag og årsmøte fredag 18. januar 2019. Hovedtema er reptiler!