Den norske veterinærforening
VI_emblem

15. februar 2019

Omtrent 30 ansatte vil miste jobben i Veterinærinstituttet

Beskjeden kom på et allmøte for de ansatte på Veterinærinstituttet fredag 15. februar. Veterinærforeningen har snakket med de tillitsvalgte som kunne fortelle at de har fått beskjed om at omtrent 30 av de 144 som er i utvalgsgruppen, vil bli sagt opp. Veterinærforeningen jobber med å kartlegge hvor mange av våre medlemmer som kan bli berørt.

fiskehelserapporten2018

14. februar 2019

Fiskehelse og -velferd en forutsetning for vekst og bærekraft i oppdrettsnæringen

Fiskehelserapporten for 2018 viser at det fortsatt dør uforsvarlig mange dyr i norsk oppdrettsnæring. Før vi kan snakke om videre vekst i næringen, må vi få ned dødeligheten.

VI

13. februar 2019

Manglende bevilgninger til drift av Veterinærinstituttet er en utfordring

Veterinærinstituttet må spare inn 20 millioner kroner i 2019. Det er varslet omstruktureringer og mulig nedbemanning. Veterinærforeningen har hatt møte med de tillitsvalgte onsdag 13.2.2019 og skal delta på møte med medlemmer og tillitsvalgte på Veterinærinstituttet torsdag 14.2.2019.