Den norske veterinærforening
medisiner

21. august 2018

Veterinærer opplever at legemidler mangler

Veterinærforeningen ber medlemmer som har problemer med å skaffe legemidler si ifra til Legemiddelverket

Torill Moseng 25220-003

10. august 2018

Obligatorisk merking av alle familiedyr

President Torill Moseng i Veterinærforeningen er en av deltagerne i debatten om obligatorisk merking av familiedyr på Arendalsuka 13. - 18. august.

Karrieredager 3

6. august 2018

Veterinære Karrieredager - utvidet påmeldingsfrist

Siden vi har spesielt bra program i år, og vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å delta, ser vi nå at det er et behov for å utvide påmeldingsfristen litt. Ny frist er derfor fredag førstkommende kl 12.00.