Den norske veterinærforening
Pensjon

16. juli 2019

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 er nå vedtatt. Alle detaljer er ennå ikke på plass, men du kan lese om hovedendringene og hva de nye reglene vil bety for deg.

897980334

5. juli 2019

Veterinærer og #metoo

En spørreundersøkelse om seksuell trakassering, gjennomført blant medlemmer i Den norske veterinærforening i 2019, viser at 22 % av de spurte yrkesaktive og pensjonister har vært utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen eller på jobbrelaterte arrangementer i løpet av karrieren. Dette er en litt høyere andel enn blant leger hvor andelen var 16 %.