Den norske veterinærforening
dog-624952_1920

18. januar 2019

Nye spesialister i smådyrsykdommer

Fem kandidater tok eksamen 22. og 23. november 2018, og alle fem bestod med glans. Veterinærforeningen og Fagutvalg smådyr gratulerer kandidater og veiledere!

logo_smal

17. januar 2019

Humanhelse og dyrehelse viktige satsningsområder i norsk forskningspolitikk

Dette er et av budskapene i Akademikernes høringsnotat til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

agar-60571_1280

16. januar 2019

Gratis nettkurs om riktig antibiotikabruk til dyr i Norge

Mattilsynet har i samarbeid med Den norske veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og NMBU – Veterinærhøgskolen utarbeidet et nettkurs om riktig bruk av antibiotika til dyr i Norge.