Den norske veterinærforening
stortingshøring

16. oktober 2018

Veterinærforeningen i høring om statsbudsjettet 2019

Veterinærforeningens president Torill Moseng og veterinær Jon Olav Prøsch la frem sine synspunkter om statsbudsjettet under høringen i Stortingets næringskomité tirsdag 16. oktober.

Representantskapsmøte 2006 003

15. oktober 2018

Årsmøte i FVS 2018

Årsmøte i FVS holdes i tilknytning til FVS kurs i fagledelse - lederutdanning for veterinærer som leder veterinærer, som avholdes i fellesauditoriet NMBU, Adamstuen, Oslo, tirsdag 23. oktober 2018 kl. 16.00

padlock-406986_1920

15. oktober 2018

Ny og bedre profesjonsansvarsforsikring for veterinærer

Veterinærforeningen undersøker mulighetene for en kollektiv profesjonsansvarsforsikring som del av medlemskapet. En slik ordning vil være en gunstig løsning for veterinærer i klinisk praksis.