Under koronautbruddet tilbyr vi gratis annonsering av vikarannonser i fire uker grunnet utbruddet for våre medlemmer.
Dersom du er i en situasjon hvor du har mulighet til å tilby dine veterinærtjenester, kan du annonsere dette gratis på vetnett.no. Send en kort beskrivelse, ditt bilde og CV til Frauke Becher.

  • 1/1 side i tidsskriftet + nett kr 14 170,-
  • 1/2 side i tidsskriftet + nett kr 10 950,-
  • 1/3 side i tidsskriftet + nett kr 10 090,-
  • 1/4 side i tidsskriftet + nett kr 9 020,-

Tidsbegrensning på utfylling av skjema. Du må sende inn skjema innen 20 minutter etter påbegynt bestilllingsskjema.

Informasjon om bestiller

Fyll inn e-postadressen som du ønsker å motta faktura på

Annonseinformasjon

Kun jpg-filformat
Annonse grunnet akutt behov for vikar under koronasitasjonen
 
Er den utlyste stillingen aktuell for nyutdannede eller studenter?
 
Ønsker du papirannonse i Norsk veterinærtidsskrift (NVT)
 

Publiseringsdato