Ta alltid kontakt med Veterinærforeningen for å få råd om lønn og andre vilkår før du takker ja til ny jobb.

Vi gir medlemmene våre gratis juridisk og økonomisk rådgivning i ansettelsesprosessen.

Noen arbeidsgivere spør allerede under innkalling til jobbintervju om hvilken lønn du forventer. Da kan det være klokt å ha undersøkt dette på forhånd, eventuelt svare at du vil komme tilbake til det når du har undersøkt. Ring oss for avklaring i forhold til forventninger og muligheter.

Andre skriver inn lønnen i arbeidsavtale som sendes deg. Skriver du under arbeidsavtalen har du også takket ja til lønnen. Kontakt oss før du underskriver avtalen.

Avtalenes juridiske innhold vil bli gjennomgått av vår juridiske rådgiver Mette Rød Fredriksen. Hun har tlf. 911 93 050. Send gjerne over avtaleforslaget på e-post før du ringer.

Avtalenes økonomiske innhold vil bli vurdert av veterinær Christian Tengs. Han kontaktes på tlf. 469 28 595.

Hvis du har søkt jobb i Mattilsynet kontakt vår hovedtillitsvalgte Bjørnar Jakobsen. Han treffes på tlf. 402 22 224.