Etter over syv timer mekling på overtid, er det klart: det ble ikke enighet mellom Akademikerne og Staten. Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl 07.37. 1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen. Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

Statens krav er ren ideologi som trumfer logikk og fornuft. En helt unødvendig streik som staten med viten og vilje kaster sine egne ansatte ut i, og som rammer statlige tjenesteyting på kort og lang sikt, sier president David Persson i Veterinærforeningen.

Statens tilbud er et skritt tilbake til en gammeldags avtale som er dårligere for våre medlemmer

 

Bjørnar W. Jakobsen, veterinær og hovedtillitsvalgt i MattilsynetDet er tragisk at vi nå får en storstreik i Staten, men vi har forberedt oss lenge og er klare. Det er uansvarlig av regjeringen å forsøke å tvinge en felles dysfunksjonell avtale på statens ansatte og virksomheter. Den type avtale som ligger på bordet ved meklingens avslutning har vi sett feile grandiost i mer enn 25 år. Dersom regjeringen tvinger igjennom dette, vil utfordringene med å tiltrekke og beholde den beste akademiske arbeidskraften fortsette og eskalere, sier veterinær og hovedtillitsvalgt Bjørnar W Jakobsen i Mattilsynet i en kommentar. Det er på tide at Jonas slipper taket i skjørtekanten til Peggy nå, avslutter han.

I opptakten til årets hovedtariffoppgjør i staten har statens personaldirektør vært tydelig på at hans oppdrag først og fremst er politisk og kommer fra regjeringen. Oppdraget har vært klart: Akademikerne skal tilbake på en tariffavtale som er tilpasset LOs interesser. Staten har i årets statsoppgjør presset Akademikerne ut i konflikt. De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sinesamfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO. Dette er nok et eksempel på denne regjeringens reverseringspolitikk.

Statens avtaleforslag brøt med de prinsippene vi har vært enig med staten om siden 2016. Statens krav ville igjen gitt våre medlemmer et mer innviklet og gammeldags lønnssystem med dårligere lønnsutvikling, sier Kari Tønnessen Nordli.

Derfor er egen avtalemodell viktig for Akademikerne:

Akademikernes avtalemodell er viktig for å sikre høyt utdannede en god lønnsutvikling.

Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

Andreas Håland i streikevestDet er trist at Akademikerne nå blir kastet ut i en streik som alle taper på. Streiken er imidlertid helt nødvendig. Alle midler må tas i bruk for å verne om den dynamiske lønnsdannelsen våre medlemmer har i staten. Alternativet er at lønnsdannelsen skjer sentralt uten at det tas individuelle hensyn. I en slik situasjon er det få incentiver for å gjøre en best mulig jobb, og staten vil få problemer med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Dette vil svekke statens evne til å levere nødvendige tjenester til befolkningen, sier Andreas Håland, Veterinærforeningens representant i Akademikerne stat

Akademikerne mener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

Det statlige tariffområdet har i dag en svært sammenpresset lønnsstruktur, og verdsettelsen av akademisk kompetanse er på et bunnivå. Det har gjort det vanskelig for de statlige virksomhetene å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å kunne levere tjenester som samfunnet trenger, fortsetter hun.

Akademikernes avtalemodell sikrer at alle lønnsmidlene i hovedoppgjøret fordeles rett ut til virksomhetene i staten. Gjennom kollektive lokale forhandlinger, hvor alle virkemidler kan tas i bruk, kan de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver bruke lønnsmidlene på en effektiv måte slik at virksomheten når sine mål.

Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere som sammen best ser hvordan lønnsmidlene kan brukes mest effektivt.

Christian Tengs hos akademikerne med streikeplakaterStaten ga Akademikerne sin egen tariffavtale i 2016 fordi det var det riktige å gjøre. Det var logisk, det har fungert etter intensjonen, og det har ikke vært konflikt med Akademikerne etter dette. Avtalen sikrer mindre streiker, og mer fornøyde langtidsutdannede ansatte i staten. Den fungerer godt, og Unio har også sluttet seg til den, nettopp på grunn av dette. Denne tariffavtalen streiket Akademikerne for å få i 2006, og nå må vi streike for å beholde den? sier organisasjons- og forhandlingssjef og fungerende generalsekretær Christian Tengs i Veterinærforeningen

Lenke til spørsmål og svar om streik (krever innlogging som medlem)