Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250.  

Vi øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar vi ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli. 

Eksempler på konsekvenser:  

  • Flere straffesaker i Oslo tingrett er utsatt. 
  • Etterforskning av straffesaker hos Kripos og Oslo-politiet påvirkes. 
  • Finansdepartementet får ikke hjulpet politikerne som forhandler om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.  
  • Perspektivmeldingen blir utsatt. 
Staten gir dårlige svar

Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli.

– Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. 

– Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart. 

Vi bøyer ikke av

Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. 

– Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet. 

Se Akademikerne.no for liste med oversikt over uttakene i de ulike virksomhetene.