Veterinær Bjørnar Jakobsen, Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Mattilsynet, støtter uttaket 100%.

Bjørnar W. JakobsenStatens krav om en felles tariffavtale, når vi har to velfungerende avtaler, er å påtvinge statsansatte noe ingen er tjent med, Mattilsynet har store rekrutteringsproblemer når det gjelder akademisk kompetanse, og et lønnsnivå som er alt for lavt for disse. Hovedgrunnen til dette er den gamle felles tariffavtalen fra før 2016, sier Jakobsen.

Vi sliter fortsatt med følgene av den gamle avtalen, og så vil staten tvinge oss tilbake i dette? Det er et stort paradoks om vi som statsansatte må streike for å få mulighet til å beholde den kompetanse staten trenger for å gi best mulig tjenester til innbyggerne, avslutter Jakobsen.

Ved en eventuell streik vil ansatte i følgende virksomheter tas ut i streik fra og med mandag:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Dersom det ikke blir en enighet i meklingen, vil medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i Oslo og Trondheim streike i følgende virksomheter:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kripos
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Meklingsfristen for hovedtariffoppgjøret i staten er 23. mai kl 24.