Årets tema er «Alle for én, én helse for alle» der én helse tankegangen tar et steg videre og fokuserer på samarbeid, likhet og styrking av helsesystemer.

Én helse, sammenhengen mellom dyrehelse, humanhelse og miljøet har de siste årene stadig blitt aktualisert med klimaendringene. Risikoen for at vi får flere pandemier som er forårsaket av smitte fra dyr til mennesker er svært stor. Det ble tidligere i år for første gang funnet hundens dvergbendelmark hos en elg i Stor-Elvdal kommune. Dette viser viktigheten av Mattilsynets og Veterinærinstituttets overvåkning og beredskapsarbeid.

Dyre- og folkehelsen henger tett sammen. Ved å ta vare på dyr tar vi vare på vår egen fremtid! Derfor er veterinærer viktige nøkkelpersoner i én helse tankegangen.

Takk til all den gode innsatsen veterinærer gjør for at vi i Norge har svært lite smitte fra dyr til mennesker, sier president Bente Akselsen.