President Bente AkselsenWHO har kalt antibiotikaresistens en av de største truslene verden står overfor med tanke på dyre- og folkehelse. Derfor er det fantastisk å se at antibiotikabruken i Norge fortsatt er lav og nedgangen fortsetter. Takk til alle veterinærene for den gode innsatsen, og takk til Veterinærinstituttet og Mattilsynet for det gode overvåkningsarbeidet. Dette gjør meg stolt, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet og utgir en årlig rapport. Sammen med NORM-rapporten gir den en oversikt over antibiotikaresistens og antibiotikabruken på mennesker og dyr i Norge. Lavt antibiotikaforbruk hos dyr har stor betydning for å holde resistensutvikling lavt i hele samfunnet, noe som også er positivt for mennesker.

Fortsatt reduksjon

Selv om målet i den nasjonale strategien for å redusere antibiotikabruken med 10 % for matproduserende dyr innen 2021 for lengst er nådd, fortsetter reduksjonen. 

I 2022 var salget av antibakterielle veterinære preparater til landdyr det laveste noensinne (data tilgjengelig fra 1993). Det er også gledelig å se at frekvensen av multiresistente bakterier er svært lav eller helt fraværende. Det viser at vi lykkes godt med antibiotikapolitikk og at norske veterinærer er flinke til å følge anbefalinger om rett bruk av antibiotika.

Fra 2013 til 2022 har det vært en reduksjon i forbruket på 26 % for matproduserende dyr. For kjæledyr var reduksjonen på 28 % i perioden 2013-2022. Fra data rapportert til VetReg for perioden 2015-2022 ser vi en nedgang i forskrivning av antibakterielle humanpreparater til hund og katt på 39 %. Det viser at de veterinære antibakterielle midlene ikke er blitt erstattet med humanpreparater. Hos oppdrettsfisk har nedgangen vært på over 99 % siden 1987 da forbruket var på sitt høyeste. Dette er resultat av at det satses mye på forebygging, fiskevelferd og bruk av vaksiner.

Nedgangen i antibiotikabruk kommer ikke av seg selv

Den gode innsatsen til veterinærer, næringen, dyreeiere og forvaltning er årsaken til fortsatt nedgang i antibiotikabruk. Norge er blant de beste i verden, men for å holde på den gode situasjonen vi har i Norge, må det fortsatt jobbes kontinuerlig med antibiotikabruken.

Lenke til NORM-VET rapporten