Veterinærforeningen er aktiv og bidrar med innsikt og kunnskap om egen profesjon, slik at kunnskapsdepartementet får et best mulig beslutningsgrunnlag til å se hva som trengs i fremtiden. Et tett samarbeid med Akademikerne er også en stor styrke, og i dag var representanter fra de fleste sammenlignbare profesjonsstudier til stede.

Det er svært viktig for våre medlemmer at vi deltar og engasjerer oss i denne type politisk arbeid for fremtidig utdanningsløp og for å ivareta og styrke vår profesjon inn i fremtiden, sier Christian Tengs og Camilla Larsen.

Christian Tengs og Camilla Larsen