Veterinærforeningen mener derimot at det ikke er satt av nok i budsjettet til et tilstrekkelig stimuleringstilskudd for å sikre forutsigbar veterinærdekning hele døgnet, i hele landet.
Tilstrekkelig veterinær beredskap er avgjørende for god dyrevelferd, dyrehelse, trygg mat og folkehelse.

Veterinærforeningen har tidligere regnet ut at stimuleringstilskuddet i sin nåværende form bør være i størrelsesorden 60 millioner kroner per år (foreslått i budsjett 2021 ca. 37,5 millioner). Mattilsynet og Veterinærinstituttet legger i sin beredskap opp til en stadig økende grad av medvirkning fra de praktiserende veterinærene i førstelinjeberedskapen. Stimuleringstilskuddet bør derfor i tillegg inneholde et beløp til kompetanseheving og rekruttering for vaktdeltakere i hvert vaktdistrikt. Vi har kalkulert kostnadene til slike tiltak til 20 millioner årlig de første årene.

Veterinærforeningen ber Stortinget om at stimuleringstilskuddet til veterinærdekning økes med 42,5 millioner slik at den totale summen blir 217,5 millioner.

Lenke til høringsinnspillet til Veterinærforeningen (PDF, 68KB)