En forutsetning for god dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og drikkevann, og god beredskap er at veterinærtjenesten styrkes i hele landet og det må skje nå!

Veterinærforeningen har derfor bedt om at veterinærvaktmidlene i statsbudsjettet for 2023 økes, med 40 millioner for å hindre total kollaps.

Lenke til video om statsbudsjettet 2023