Hun kommer fra en stillingen som regionsleder Østlandet i Anicura og har vært medlem av veterinærforeningens kontrollutvalg. Hun har tidligere sittet som styremedlem i 12 år i Smådyrpraktiserende veterinærers forening. I denne perioden ble DyreID, klinikkgodkjenningen og spesialistordningen etablert. Hun har også vært nestleder i Veterinærforenignens forhandlingsutvalg for næringsdrivende i to perioder.

Som nyvalgt President i Veterinærforeningen vil jeg takke for tilliten! Jeg vil være dyrenes advokat, men også veterinærenes. Samfunnsoppdraget vårt, én helse, dyrevelferd, veterinærmangel, kvalitet og medlemmenes interesser er hjertesaker! Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med tillitsvalgte og administrasjonen i vår gode forening!

I sentralstyret ble Guro Myhrene valgt inn etter at Harald Holm ikke stilte til gjenvalg. I tillegg ble det stilt et benkeforslag på Annie Haavemoen som fikk representantskapets tilslutning.

Sentralstyret består de neste to årene av:

  • Jo Bruheim (Norsk kylling)
  • Guro Myhrene (Mattilsynet)
  • David Persson (stipendiat innen fiskehelse ved NMBU Veterinærhøgskolen)
  • Annie Haavemoen (produksjonsdyr)

Som varamedlemmer ble følgende valg:

1. vara: Anne Torgersen

2. vara: Erik Ulvik

3. vara: Trond Braseth

4. vara: Ketil Rykhus