Generalløytnant Arne Bård Dalhaug innledet med de geopolitiske faktorene med utgangspunkt i Ukraina-krigen. Sjefsstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø , fulgte opp med hvordan geopolitikken påvirker den globale økonomien. President i NITO, Trond Markussen, satt søkelys på arbeidslivets rolle og verdien av samarbeid med fagorganisasjoner, næringsliv og offentlige instanser i et beredskapsperspektiv.

Veterinærforeningen støtter opp under behovet for mer samhandling mellom offentlige og private aktører, og å øve i fredstid.

Alle alvorlige hendelser i samfunnet vil på en eller flere måter få konsekvenser for mattryggheten, samt tilgang på forsyning av drikkevann og derved også folkehelsen. Veterinærforeningen arbeider systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor vårt samfunnsoppdrag, og representerer en profesjonsgruppe med bred tverrfaglig kompetanse og beredskapstankegang, og som er trent i å håndtere og begrense sykdomsutbrudd, samt arbeide flerfaglig. Veterinærforeningen arbeider konkret med å tilrettelegge for at veterinærene i Norge best mulig kan bidra inn i arbeidet med nasjonal sikkerhet og strategisk krisehåndtering, der hvor våre ferdigheter er avgjørende, sier fagsjef Camilla Larsen.

Takk til arrangører som satt et svært viktig tema under debatt,

Kompetanseforbundet, Akademisk studieforbund, NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening og
Politiets Fellesforbund.