Sittende sentralstyre er glade for at Bjørnar W. Jakobsen har takket ja til å sitte som konstituert president frem til representantskapet i november 2022.

Sekretariatet ser frem til konstruktivt samarbeid med Jakobsen om drift av foreningen det kommende året.