Bjørnar har vært både medlem og leder av Ansatte veterinærers forhandlingsutvalg gjennom flere perioder og har også sittet som sentralstyremedlem, visepresident og konstituert president i Veterinærforeningen.

Jeg er både glad og ydmyk for fornyet tillit og ser fram til å arbeide videre for medlemmene i Mattilsynet gjennom en ny periode, sier Bjørnar Werner Jakobsen i en kommentar. Et godt fungerende bedriftsdemokrati innenfor rammene av det norske tre-partsamarbeidet vil være en del av den medisinen som er nødvendig for at vi skal komme godt gjennom urolige tider. Jeg vil bygge det gode samarbeidet i Mattilsynet videre på dette fundamentet, sier Bjørnar W. Jakobsen