Alle kan gjøre noe for å bli mer klimavennlige, ikke bare hjemme og privat, men også på arbeidsplassen, enten man er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Bruk denne uken til å starte å snakke om hva dere kan gjøre for klimaet der du jobber!

Målet med klimauken er at både arbeidsgivere og arbeidstakere gjør en større innsats for klimaet.

Årets klimauke skjer på nettet i tidsrommet 25. - 31. januar. Hver dag gjennom hele uken kan du følge webinarer med foredrag og debatter.

Lenke til programmet for hele uken