Vi håper dette ikke brukes som unnskyldning for å la det skure og gå, og ikke øke bevilgningene i statsbudsjettet for 2023. Veterinær-Norge kan ikke vente i to år på tiltak! sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen vil understreke at kommunenes lovpålagte plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell, ikke bare er begrenset til landbrukets behov. Nødhjelpsplikten gjelder alle dyreslag. Veterinærmangelen er ikke bare et landbruksproblem!

Lenke til pressemelding på regjeringen.no