Smådyrveterinærers forening, var invitert til å informere EU’s Intergroup on the welfare & conservation of animals , om den norske dommen som slår fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Også Åshild Roaldset fra Dyrebeskyttelsen Norge og en Kelly Kessen fra den nederlandske dyrebeskyttelsen var invitert som foredragsholdere. I Nederland er det innført forbud mot avl på kortsnutede raser. Bl.a. har det medført at all avl på mops er blitt forbudt. Dette stopper imidlertid ikke kjøp av disse rasene fordi kjøp og salg ikke er forbudt.

På spørsmål fra EU-gruppen på hvordan vi i Norge nå ser veien videre svarte Hilde Røssland, leder i smådyrveterinærers forening:

Nå må fagfolk, dyreeieres organisasjoner og politikere jobbe sammen for at finne gode løsninger på dyreavl.