Akademikerne brøt forhandlingene med KS fredag.

Vi har vært løsningsorienterte, men i år er det viktig med et godt oppgjør for våre medlemmer. Arbeidsgivers tilbud var ikke godt nok, sier Tonje Leborg, som leder Akademikerne kommune.

Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede, og Akademikerne mener at lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor er for høyt. Nesten 50 prosent av norske kommuner har ingen ansatte jurister og 40 prosent mangler IKT-kompetanse. 

Dette gjelder også veterinærer i veterinærvakten hvor kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for tilstrekkelig tilgang på dyrehelsepersonell. Vi har en veterinærkrise i Norge nå, og kommunene må ha mulighet, og ikke minst vilje til, å rekruttere og beholde veterinær kompetanse. Veterinærvakten er på randen av sammenbrudd, og her må vi finne gode løsninger sammen. Økonomi er selvfølgelig en faktor, sier forhandlings- og organisasjonssjef Christian Tengs i Veterinærforeningen.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om solid reallønnsvekst.

– Norsk økonomi går godt. I tillegg står vi overfor store kompetansebehov i kommunene. Kombinert med høye priser er det både rom og behov for et godt lønnsoppgjør, for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde dyktige folk med høy kompetanse også i konkurranse med privat sektor, sier Leborg.

Hun forteller at bruddet er basert på en helhetsvurdering av tilbudet.

– Et brudd i kommunal sektor var uungåelig uten å strekke rammene lenger, sier Tengs.

Meklingen starter opp mandag 2.mai med frist 23. mai klokken 24.00.